Οι «νέοι» αντιδήμαρχοι του Δημ. Καμπόσου: Κολυμβητήριο, Διαχείριση απορριμμάτων και Σχέδιο Πόλεως, στο επίκεντρο της νέας χρονιάς

216

Η οργάνωση της λειτουργίας του Κολυμβητηρίου και της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων θα είναι οι βασικές ευθύνες στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί ο Νίκος Γκαβούνος, εφοδιασμένος με την εντολή του Δημάρχου Δημήτρη Καμπόσου ο οποίος και τον αναβάθμισε ως αρμόδιο αντιδήμαρχο με σημερινή του απόφαση. Ο δυναμικός και οργανωτικός Νίκος Γκαβούνος, διατηρεί παράλληλα την ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των αδέσποτων αλλά και του Δημοτικού φωτισμού.

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος, με την απόφαση ορισμού νέων αντιδημάρχων, που έδωσε στην δημοσιότητα, αναβαθμίζει και τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Κρίγγο, ορίζοντάς τον ως αναπληρωτή του. Τέλος καθιστά εμφανή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει της διαδικασίες του Σχεδίου Πόλεως, ορίζοντας ως αρμόδιο αντιδήμαρχο τον σεμνό και αποτελεσματικό Παναγιώτη Παπαϊωάννου.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημάρχου Άργους Μυκηνών ορίζονται, ως Αντιδημάρχοι του Δήμου Άργους Μυκηνών με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 1.9.2020 μέχρι και 31.8.2021 οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης, Γκαβούνος Νικόλαος, Δούρος Παναγιώτης, Κρίγγος Δημήτριος, Οικονόμου Θεόδωρο, Παπαϊωάννου Παναγιώτη, Πετσέλη Χρήστος, Σαρρής Γεώργιος και Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης, με τις εξής αρμοδιότητες:

* ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 • Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη και κληροδοτημάτων.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

* ΓΚΑΒΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 • Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.
 • Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.
 • Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

*ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
 • Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.

*ΚΡΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 • Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. · Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
 • Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
 • Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Θεμάτων περιβάλλοντος.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.
 • Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 • Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
 • Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
 • Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

* ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
 • Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Πολεοδομικών εφαρμογών.
 • Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.
 • Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.
 • Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.
 • Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων. · Κτηματολογίου. 7ον Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ
 • Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.
 • Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Συντήρησης πρασίνου και κήπων.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.
 • Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

* ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 • Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
 • Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων.
 • Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.
 • Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.
 • Εποπτείας Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δημοτών, αποπεράτωση και τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης έργων.
 • Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων.

* ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
 • Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.
 • Συμβουλίου Νέων.
 • Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών.

Με την ίδια απόφαση αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:

 • Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.
 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
 • Κοινωνική Πρόνοια.
 • Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
 • Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.
 • Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

 

Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Κρίγγος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου Δημήτριου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης.

Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης και Δούρος Παναγιώτης, θα είναι άμμισθοι.