Νέες Διοικήσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών

187

Έξι νέες διοικήσεις τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Νέες διοικήσεις επέλεξαν χθες τα τμήματα Μαθηματικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημείας και Βιολογίας του πανεπιστημίου Πατρών. Η θητεία τους ξεκινάει από 1/9/2020 και διαρκεί ως 31/8/2022

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Στο Τμήμα Μαθηματικών ψήφισαν 26 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Παύλος Τζερμιάς, ο οποίος έλαβε 24 ψήφους.
Για την εκλογή αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 26 και εκλέχθηκε η Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου, με 24 ψήφους. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Όμηρος Ράγγος (πρόεδρος), Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Νικόλαος Ρόιδος.

 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ψήφισαν 25 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχτηκε ο Δημήτρης Βαγενάς, ο οποίος έλαβε 12 ψήφους έναντι 9 που έλαβε ο συνυποψήφιος του Μιχαήλ Κορνάρος. Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 24 μέλη. Καταμετρήθηκαν ένα λευκό και  ο Χριστάκης Παρασκευά έλαβε 23 ψήφους. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Δ. Κουζούδης, Γ. Πασπαράκης, Ι. Δημακόπουλος.  

 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Στο Τμήμα Χημείας ψήφισαν 30 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Αχιλλέας Θεοχάρης με 23 ψήφους (7 λευκά). Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 30 μέλη. Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γεώργιος Μπόκιας με 21 ψήφους( 9 λευκά) Την  εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Θεόδωρος Τσέλιος (πρόεδρος), Χρυσοβαλάντω Ντείμεντέ.

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Στο Τμήμα Βιολογίας ψήφισαν 18 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Κατσώρης, ο οποίος έλαβε 16 Ψήφους (2 λευκά). Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 18 μέλη. Αναπληρωτής πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος με 16 ψήφους (2 λευκά).
Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Γεώργιος Γραμματικόπουλος(πρόεδρος), Ευάγγελος Τζανάτος, Ηλίας Κοζάνης

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου ψήφισαν 33 μέλη ΔΕΠ (7 λευκά). Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Οδυσσέας Κουφοπαύλου, ο οποίος έλαβε 29 ψήφους έναντι 11 ψήφων του συνυποψηφίου του Κλεάνθη Θραμπουλίδη. Για την θέση του αναπληρωτή προέδρου εκλέχθηκε η Ελευθερία Πυργιώτη, λαμβάνοντας 33 ψήφους. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Ευστάθιος Περδίος, Βασίλειος Παλιου

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ψήφισαν 29 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Βασίλειος Κωστόπουλος, ο οποίος έλαβε 17 ψήφους έναντι 12 του συνυποψηφίου του Δημητρίου Μούρτζη. Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 29 μέλη. Καταμετρήθηκαν δύο λευκά. Αναπληρωτής πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Λαμπέας με 15 ψήφους έναντι 12 που έλαβε ο συνυποψήφιος του Παντελής Νικολακόπουλος. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Δημήτριος Σαραβάνος (πρόεδρος), Αργύρης Δεντσόρας.