Η Ευαγγελίστρια Ναυπλίου πρωτοπορεί!

91

Για να φτάσει ένας άθεος ή αλλόθρησκος να ασπαστεί την Ορθοδοξία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια προηγουμένως. Κάποιος πιστός τον μπολιάζει με την πίστη του και κάποιος ιερέας αναλαμβάνει να του αποκαλύψει την Χριστιανική Αλήθεια.

Η Βάπτιση, ένα από τα βασικά μυστήρια της Ορθοδόξου εκκλησίας, είναι το επιστέγασμα ενός κύκλου προσπαθειών και η απαρχή μιας νέας ζωής για τον βαπτιζόμενο.

Και ενώ για τα παιδιά των Χριστιανών η διαδικασία δεν παρουσιάζει “τεχνικά προβλήματα”, για τους ενήλικες, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μία από τις δυσκολίες είναι και η κολυμπήθρα, όπου πρέπει να εισέλθει για να βαπτισθεί ο νεοφώτιστος.

Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, που παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ενηλίκων ασπαζόμενων την Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη, το πρόβλημα λύθηκε με την κατασκευή μιας μεγάλης κολυμπήθρας. Αναγκαίο προσάρτημα και η σκάλα ανόδου και διευκόλυνσης εισόδου εις αυτήν.

Στην φωτογραφία, η όλη κατασκευή γίνεται εμφανής και, η βάπτιση που παρουσιάζεται επιβεβαιώνει την δύναμη της Πίστης και του πολύπλευρου αγώνα που κάνει  ο παπα Λευτέρης Μίχος για την πνευματική στήριξη των ενοριτών του, παράλληλα προς την όποια υλική βοήθεια (Συσσίτιο, Ηματιοθήκη κ.α.)