Επιλογή του αναδόχου για την επισκευή του κρηπιδώματος στον παλιό μώλο του λιμανιού της Κυπαρισσίας

47
Παναγιώτης Νίκας. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε το τεχνικό δελτίο για την επισκευή του κρηπιδώματος στον παλιό μώλο του λιμανιού της Κυπαρισσίας.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με διαβούλευση, προκειμένου το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 3.500.000 ευρώ.

ΤΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
Το φυσικό αντικείµενο του έργου αφορά εργασίες για την επισκευή και ολοκλήρωση του εσωτερικού κρηπιδώµατος του προσήνεµου µώλου του λιμανιού της Κυπαρισσίας, προκειµένου η εν λόγω υποδομή να μπορεί εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ακτοπλοϊκών συνδέσεων.
Επιπλέον προβλέπεται και  η κατασκευή του χερσαίου χώρου µε δάπεδο από σκυρόδεμα, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης της χερσαίας ζώνης, καθώς επίσης και εργασίες ηλεκτροφωτισμού, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στο υπό ολοκλήρωση τµήµα του λιμανιού.