Δήμος Κορινθίων: Απάντηση περί δήθεν καθυστέρησης στις προσλήψεις προσωπικού 8μηνης διάρκειας

74

Δελτίο Τύπου εξέδωσε, σήμερα στις 19 Αυγούστου 2020, ο Δήμος Κορινθίων περί των φημών που κυκλοφορούν για δήθεν καθυστερήσεις σε προλήψεις προσωπικού. Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Στις αναφορές περί των θέσεων απασχόλησης σε καθαριότητα και αυτεπιστασία και την δήθεν καθυστέρηση από πλευράς δήμου έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση από πλευράς δήμου στην διαδικασία πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων. Ο Δήμος είχε κάθε λόγο οι προσλήψεις να γίνουν πριν το καλοκαίρι που οι ανάγκες σε καθαριότητα και επισκευές είναι αυξημένες.

1/. Η Προκήρυξη 7 θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για το Τμήμα της Αυτεπιστασίας, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών μόλις στις 23/7/2020 με το με ΑΠ: 45695.

Μάλιστα από τις αρχικές 7 θέσεις που είχαν ζητηθεί με σχετικό έγγραφο του Δήμου Κορινθίων στις 18.03.2020/ΑΠ 9394, εγκρίθηκαν μόνο4 από αυτές (σε αριθμό) και η διαδικασία συνεχίζεται.

2/. Η Πρόσληψη 32 θέσεων ΙΔΟΧ για την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εστάλη προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και από εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 18/3/2020-ΑΠ: 9395.

Η κατ΄ αρχήν έγκριση του Υπουργείου ήρθε στις 13/5/2020 – ΑΠ: 29063.

Αμέσως ο Δήμος προέβη στην σύνταξη της σχετικής Ανακοίνωσης και έστειλε την Προκήρυξη για έγκριση στο ΑΣΕΠ με το με ΑΠ: 19613 10/7/2020 έγγραφο του, αναμένοντας την έγκρισή της για να προχωρήσει την διαδικασία πρόσληψης.

Συμπερασματικά, από την παράθεση των στοιχείων και των ημερομηνιών αποστολής και λήψης των σχετικών εγγράφων, ΔΕΝ προκύπτει η ολιγωρία ή η καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής στις εν λόγω διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς ενήργησε γρήγορα και σε κάθε περίπτωση εντός μίας περιόδου όπου υπήρχε ήδη σε πλήρη εξέλιξη το 1ο κύμα της πανδημίας στην χώρα και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες άρα και οι υπηρεσίες που θα ενέκριναν τα εν λόγω αιτήματα λειτουργούσαν με μειωμένο προσωπικό λόγω αδειών ειδικού σκοπού, κτλ.

Η απασχόληση είναι ένα ζήτημα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ειδικά για μια κοινωνία που βάλλεται βάναυσα από την ανεργία και δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση. Όλοι μας οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί!Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών είναι ευθύνη όλων μας. Ευθύνη για την οποίαν κρίνεται και θα κριθεί όχι μόνο η Δημοτική Αρχή αλλά και όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης».