13.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από δημόσιες δομές υγείας

90

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εκδόθηκε  νέα Πρόσκληση με τίτλο «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας  «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού 13.000.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι της Παρούσας Πρόσκλησης είναι το υπουργείο Υγείας και οι εποπτευόμενοι φορείς του .

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων:

  1. Για την ενίσχυση της ετοιμότητας των φορέων υγείας της διαχείρισης και της ικανότητας αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
  2. Για την ανάληψη κατάλληλων υγειονομικών μέτρων και πολιτικών περιορισμού της διάδοσης, αντιμετώπισης της επιδημίας, περίθαλψης των κρουσμάτων, αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στις μονάδες υγείας, στο προσωπικό:
  • σε όλες τις φάσεις της υγειονομικής κρίσης: συνεχής επαγρύπνηση – ετοιμότητα- διαχείριση της εν εξελίξει κρίσης – έλεγχος αναζωπύρωσης – διαχείριση συνεπειών
  • πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών σε άτομα με χρόνιες νόσους
  • πρόληψης και αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων σωματικής και ψυχικής υγείας που ελλοχεύουν ως παράπλευρες συνέπειες τόσο κατά την διάρκεια όσο και στην ύφεση μιας υγειονομικής κρίσης

 Το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης μπορείτε να δείτε εδώ.