Τὸ ὑπουργεῖο παιδείας ἐπιχορηγεῖ τὴν διοικοῦσα ἐπιτροπὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Ἀθηνῶν μὲ 987.400€

246

Η «απάντηση» της Κεραμέως και της Κυβέρνησης Κυρ.Μητσοτάκη στη κίνηση του Ερντογάν να κάνει τζαμί την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, είναι η εξής:

«Μὲ ἀπόφαση τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως ὁρίστηκε ἡ ἐπιχορήγηση τοῦ Ν.Π.Ι.Δ μὲ τὴν ἐπωνυμία «Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθηνῶν» ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ οἰκονομικοῦ ἔτους 2020, σύμφωνα μέ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 76 τοῦ ν 4170/2013. Ἡ συνολικὴ ἐπιχορήγηση θὰ ἀνέλθει στὸ ποσό τῶν 987.400,000€ καὶ θὰ βαρύνει τὶς πιστώσεις τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ… Ὑπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων».

ΠΗΓΗ: ΕΔΩ

Τα σχόλια δικά σας…..