Τεχνολογία Blockchain στην διαχείριση των ιπτάμενων σκουπιδιών του διαστήματος

328

Μια ομάδα ενδιαφερομένων από εντελώς διαφορετικούς κλάδους και στόχους εργασίας και γεωγραφική προέλευση μόλις γέννησε μια λαμπρή πρωτοβουλία ενός αρκετά πρωτοποριακού οράματος: διαχείριση απορριμμάτων χώρου μέσω της τεχνολογίας Blockchain.

Περισσότερα από 20.000 αντικείμενα μεγαλύτερα των 3 ιντσών γυρίζουν σε μόνιμες τροχιές γύρω από τη Γη. Από τον Ιανουάριο του 2019, περισσότερα από 128 εκατομμύρια κομμάτια συντριμμιών μικρότερα από 0,4 ίντσες, περίπου 900.000 κομμάτια συντριμμιών 0,5-3 ίντσες εκτιμάται ότι βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά τα διαστημικά συντρίμμια περιέχουν τοξικά και επικίνδυνα υλικά, συνιστούν μεγάλο κίνδυνο αν καταπέσουν στην γη. Ως εκ τούτου, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση να καθαρίσουμε αυτά τα υπάρχοντα απόβλητα του διαστημικού χώρου.

Νίκος Μπογονικολός. Πρόεδρος Ομίλου ΑΡΑΤΟΣ

Οι εταιρείες (με αλφαβητική σειρά) Aratos GroupBlockchain 2050 BVLTO Network και SpaceChain UK, αποτελούν την ομάδα των καινοτόμων επιχειρήσεων που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του παραπάνω ζητήματος, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain για την ακριβή χαρτογράφηση διαστημικών συντριμμάτων και την αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων χώρου:

Η τεχνολογία Blockchain επιλέγεται ως βασικός πυλώνας αυτού του πρωτοποριακού έργου, διότι παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες για ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων και βελτιώνοντας την ευρωστία της συλλογής δεδομένων των διαστημικών συντριμμιών και της διαχείρισης απορριμμάτων χώρου μεταξύ των πολυάριθμων έργων και διαφορετικών ενδιαφερομένων.

Υπό το φως των παραπάνω, έχουν αποσταλεί πολλές επίσημες επιστολές σε όλες τις μεγάλες Διαστημικές Υπηρεσίες (NASA, ESA, UKSA, CNSA, USA, JAXA, ISRO και Roscosmos κ.λπ.) σε όλο τον κόσμο για να ζητήσουν υποστήριξη και συνεργασία σε αυτό το έργο.

Στην επιστολή τους, οι πρωτοπόρες ευρωπαϊκές εταιρείες αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Πιστεύουμε ότι ένα αποκεντρωμένο, υβριδικό blockchain, θα επιτρέψει την ασφαλή κοινή χρήση μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων και θα διασφαλίζει την υποβάθμιση ή απώλεια των κρίσιμων δεδομένων που συλλέγονται από διαφορετικά οχήματα και συσκευές στο διάστημα. Η τεχνολογία blockchain θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσει μια ασφαλή και αποκεντρωμένη υποδομή για κοινή χρήση και επεξεργασία των τεράστιων δεδομένων για διαστημικά συντρίμμια και διαχείριση απορριμμάτων χώρου και σχετικές λύσεις.

Επιπλέον, η υποδομή θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης δεδομένων με βάση τη μάθηση. Κάτω από ένα τέτοιο δίκτυο blockchain, διαστημικά σκάφη, υπολογιστές επί του σκάφους, επίγειοι υπολογιστές υψηλής απόδοσης και κέντρα δεδομένων, από κοινού με εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες, θα ήταν όλοι κόμβοι σε ένα δίκτυο. Η επικοινωνία μεταξύ διαφόρων κόμβων θα ήταν ασφαλής αλλά έντονα ομοσπονδιακή».