Στην τελική ευθεία για τις Πρυτανικές Εκλογές στην Πάτρα

126

Οι επικείμενες πρυτανικές εκλογές του Πανεπιστημίου Πατρών στις 21 Ιουλίου δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα. Στην εποχή μας όλο και περισσότερο κρίνεται σημαντική  η επίδραση του Πανεπιστημίου όχι μόνο στους φοιτητές αλλά και γενικότερα στη  Δυτική Ελλάδα. Ως πνεύμονας ανάπτυξης και οικονομικής στήριξης το Πανεπιστήμιο έχει συμβάλλει μόνο θετικά στην κοινωνία της Πάτρας.Γι αυτό και οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη προκαλούν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Οι υποψήφιοι είναι: Τάσος Αθανασόπουλος, Νίκος Καραμάνος, Χρήστος Μπούρας, Γιώργος Παπαθεoδώρου και ο Θεόδωρος Χριστόπουλος