Στην Σπάρτη χρωστάμε 10 θεσμούς συγκρότησης μιας ενάρετης πολιτείας

208

Η παγκόσμια εικόνα της Αρχαίας Σπάρτης έχει ταυτισθεί με την πολεμική αρετή και την φιλοπατρία. Πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι η ανθρωπότητα έλαβε από την Σπάρτη (και χρησιμοποιεί ακόμη) τους 10 πολιτικούς θεσμούς που παραθέτουμε κατωτέρω:
1. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ανώτατο σώμα της πολιτείας γίνεται η γενική συνέλευση του λαού! Δηλαδή το πολίτευμα γίνεται Δημοκρατικό / Δημοκρατία (830 π.Χ.)!

 1. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, όλοι οι πολίτες θεωρούνται «Όμοιοι», και έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα στο:
  α. να εκλέγουν τους άρχοντές τους,
  β. να εκλέγονται και να μπορούν να επιλέγονται για τα δημόσια αξιώματα και
   γ. να ελέγχουν τους άρχοντές τους (αυτά 200 Χρόνια πριν την Αθήνα)!
 2. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, στη Σπάρτη, καταργείται επίσημα η έννοια του «υπηκόου» και αντικαθίσταται με την έννοια του «πολίτη» με πολιτικά δικαιώματα (και υποχρεώσεις)!
 3. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας επινοείται ο θεσμός της Γερουσίας σαν ένα φίλτρο στις πιθανόν πιό παρορμητικές και ευέξαπτες αποφάσεις του συναθροισμένου λαού!
 4. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας επινοείται ο θεσμός της Συνταγματικής Μοναρχίας! Δηλαδή η βασιλεία να έχει αυστηρά περιορισμένες και οριοθετημένες εξουσίες και δικαιώματα (όπως σήμερα στη Βρετανία, την Ολλανδία, κ.α.)
 5. Για πρώτη (και τελευταία) φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας επινοείται ο θεσμός της διπλής κληρονομικής βασιλείας με ένα βασιλιά από τις δύο επιφανέστερες αριστοκρατικές οικογένειες! Έτσι ώστε ο ένας να ελέγχει κάπως τον άλλο και να υπάρχει κάποια ισορροπία!
 6. Επινοείται για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ο αναδασμός της γης για να αποκτήσουν οι φτωχότεροι κτηματική περιουσία και να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ισότητα.
 7. Και με τα υπόλοιπα μέτρα που έλαβε, ο Λυκούργος έδειξε ότι αντιλαμβανόταν ότι η πολιτική και κοινωνική ισορροπία, απαιτεί κάποια ισότητα στον πλούτο – 28 αιώνες πριν τον Μάρξ! Η πρώτη εμφάνιση του ‘διαλεκτικού υλισμού’!
 8. Επινοείται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η δωρεάν δημόσια παιδεία (Σπαρτιατική αγωγή)! Αυτή κρατούσε το φρόνημα των Σπαρτιατόπουλων ψηλά!
  Γι’ αυτό, όταν ο στρατηγός της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ο Φιλοποίμην, κατά το 188 π.Χ. νίκησε τους Σπαρτιάτες, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καταργήσει το πολίτευμα της Σπάρτης και την Σπαρτιατική αγωγή!
 9. Αποκτά ουσιαστικότερο νόημα η αρετή της «αιδούς»! Ψηλά στην ατζέντα των Σπαρτιατών: το να ντρέπεσαι να φανείς κατώτερος των αναγκών, για τους συμπολεμιστές σου (που περίμεναν περισσότερα από εσένα), για τους βασιλείς, για τους γονείς σου, για τη Σπάρτη!

Η αναφορά στους 10 αυτούς θεσμούς έγινε από τον Δήμαρχο Σπαρτιατών Πέτρο Δούκα σε εκδήλωση του University of Nottingham Sparta Online discussion series, με την επισήμανση ότι  «ο πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και της Σπάρτης, δεν είναι απλά κάτι για να καμαρώνουμε!

Είναι και βαριά βιομηχανία και ας μην είμαστε ικανοί να την αξιοποιήσουμε!! Θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας ….»

Για τη προβολή όλων αυτών, ο Δήμος Σπάρτης και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού της οικογενείας Σοφίας και Δημήτρη Εφραίμογλου, υπέγραψαν Μνημόνιο στενής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κοινών δράσεων, όπως η δημιουργία “ψηφιακού μουσείου” για το Σπαρτιατικό πολιτισμό, η διάθεση στο ευρύ κοινό Ψηφιακού Περιεχομένου, ο εμπλουτισμός της Wikipedia στα Ελληνικά και Αγγλικά με λήμματα σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο του Δήμου, η Ανάπτυξη από κοινού συνεργασιών με τρίτους φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικούς φορείς) της Ελλάδας και του εξωτερικού, η ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και δράσεων και καλών πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με την πολιτιστική δράση, κ.α.