Πόλη ήπιας κυκλοφορίας η Καλαμάτα με μείωση του ορίου ταχύτητας

96

Απόφαση για μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα και είκοσι (20) χλμ/ώρα, έλαβε την Πέμπτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας, για τον αστικό ιστό της Καλαμάτας.
Σημειώνεται ότι γενικά, εντός των κατοικημένων περιοχών με βάση το άρθρο 20 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ Α’ 57) το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων ορίζεται στα πενήντα (50) χλμ/ώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδική σήμανση.
Ωστόσο, είναι επίσης γνωστό ότι η καμπύλη του ποσοστού θανάτων πεζών σε συνάρτηση με την ταχύτητα πρόσκρουσης πάνω τους αυτοκινήτου αυξάνει εκθετικά από την ταχύτητα των 30 χλμ/ώρα και πάνω.

Το παραπάνω μέτρο, σύμφωνα με την πρόταση αποφασίστηκε να εφαρμοστεί σε όλη την πόλη εκτός από το κύριο οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα προτάθηκε να εφαρμοστεί το μέτρο σε όλο τον αστικό ιστό της πόλης, όπως το «Νησάκι», την περιοχή της παραλίας, την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αριστομένους – Κρήτης – Ηρώων – Βασ. Γεωργίου, την περιοχή της «Μαρίνας», των Γιαννιτσανίκων, κ.λπ.. Δεν θα συμπεριληφθούν οι οδοί που αποτελούν το βασικό οδικό δίκτυο (π.χ. Φαρών, Ακρίτα, Κρήτης, Λυκούργου, Σόλωνος, Αριστομένους, Αρτέμιδος, κ.λπ.), αφού ο στόχος είναι να προστατευτούν οι περιοχές κατοικίας. Ειδικά σε οδούς όπου υπάρχουν σχολεία προτάθηκε να οριστεί όριο ταχύτητας στα είκοσι (20) χλμ/ώρα, όπως έχει ήδη οριστεί έξω από κάποια σχολεία της πόλης (π.χ. 10ο Δημοτικό σχολείο, 18ο Δημοτικό σχολείο).

Όπου στο βασικό οδικό δίκτυο υπάρχει καθορισμένο ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των οχημάτων διαφορετικό των πενήντα (50) χλμ/ώρα και ορίζεται με ειδική σήμανση, αυτό δεν θα τροποποιηθεί.
Η υλοποίηση θα γίνει με στάμπες σε κίτρινο χρώμα (όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ για προσωρινή σήμανση) στις εισόδους και τις εξόδους των περιοχών με αναγραφή του ορίου ταχύτητας στην είσοδο και του τέλους της ρύθμισης στην έξοδο. Οι περιοχές αυτές αποτελούνται κυρίως από μονόδρομους και η υλοποίηση του μέτρου θα είναι σχετικά εύκολη.
Η ισχύς του προσωρινού μέτρου θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, δηλαδή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Από την αξιολόγηση της εφαρμογής του μέτρου, θα εξεταστεί αν θα προταθεί στη συνέχεια για να έχει μόνιμο χαρακτήρα, οπότε και θα ακολουθηθεί η διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται και η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

ΠΗΓΗ :Flynews