Ποια Νηπιαγωγεία, σε Ναύπλιον -Αρχ. Ολυμπία -Μεγαλόπολη και Παραλία της Αχαΐας, επιλέχθηκαν για πιλοτική διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

242
1ο Νηπιαγωγείο Ναυπλίου. Εσωτερικός χώρος

Τέσσερα Νηπιαγωγεία της Πελοποννήσου ανάμεσα σε 58 από ολόκληρη την Ελλάδα επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στην πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. Φ.7/76108/ΓΔ4/17-06-2020 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο».

Στους πίνακες που δόθηκαν στην δημοσιότητα αναφέρονται αναλυτικά τα νηπιαγωγεία της χώρας. Ανάμεσά τους το 1ο Νηπιαγωγείο Ναυπλίου στην Αργολίδα, το 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, το 3ο Νηπιαγωγείο Παραλίας στην Αχαΐα και το Νηπιαγωγείο της Αρχ. Ολυμπίας στην Ηλεία.