Ο Δήμος Τρίπολης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «100 ευφυείς πόλεις»

141

Ο Δήμος Τρίπολης συγκαταλέγεται στις 100 πόλεις που θα λάβουν μέρος στο 100 Intelligent Cities Challenge, το πρόγραμμα COSME από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη χαρά για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.

 Η πρόκληση των 100 ευφυών πόλεων (ICC) είναι μια ευκαιρία για τις εξελισσόμενες πόλεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν ενταχθούν προηγμένες τεχνολογίες, για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης και για την ανοικοδόμηση των οικονομιών τους, οδηγώντας τις προς την κατεύθυνση της πράσινης έξυπνης βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θα βοηθήσει τις πόλεις να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρηματικές τους κοινότητες.

Το ICC θα βασιστεί στην επιτυχία του Digital Cities Challenge, το οποίο βοήθησε 41 πόλεις της ΕΕ να αναπτύξουν ένα στρατηγικό όραμα και έναν χάρτη πορείας για ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι πόλεις του ICC θα λάβουν υψηλής ποιότητας και προσαρμοσμένη καθοδήγηση και υποστήριξη από ειδικούς, πρόσβαση σε δίκτυα συμβουλευτικών και ομότιμων πόλεων (ευρωπαϊκά και διεθνή) και εργαλεία δημιουργίας ικανοτήτων, για να οδηγήσουν τους στόχους πολιτικής προτεραιότητας και την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών.

ΠΗΓΗ:  ΕΔΩ