Ο Δήμος Κορινθίων στις 100 «Ευφυείς Πόλεις» του «IntelligentCitiesChallenge»

98

Με Δ.Τ που εξέδωσε σήμερα, 7 Ιουλίου  2020, ο Δήμος Κορινθίων μας ενημερώνει για τα βήματα της Δημοτικής αρχής του κ. Βασίλη Νανόπουλου προς την πρόοδο και την τεχνολογία. Νέοι δρόμοι ανάπτυξης ανοίγουν με την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στις 100 «Ευφυείς Πόλεις». Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω το Δ.Τ.

«Τον ψηφιακό του μετασχηματισμό δρομολογεί ο Δήμος Κορινθίων μετέχοντας στο πρόγραμμα «IntelligentCitiesChallenge».Η πρόταση που υπεβλήθη από κοινού με το Δήμο Τρίπολης είναι ανάμεσα στις 100 που εγκρίθηκαν σε Πανευρωπαικό επίπεδο. Οι 100 πόλεις, μεταξύ αυτων και η Κόρινθος, θα εκπαιδευτούν από την Ευρωπαική Επιτροπή για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και τα εργαλεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους φορείς της τοπικής τους κοινωνίας (ΟΤΑ, Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμιο κτλ) να κινηθούν στην κατεύθυνση της «Ευφυούς Πόλης» και να εναρμονιστούν με τις προηγμένες και σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης. 

Ο Δήμος Κορινθίων έχει την μοναδική ευκαιρία να είναι μέλος μιας κοινότητας που αξιοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες :

για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης

την ανοικοδόμηση της οικονομίας τους

την πράσινη – έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη

την βελτίωση της ποιότητα ζωής

την δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρηματικές τους κοινότητες

την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες

 Το ICC βασίζεται στην επιτυχία του Digital CitiesChallenge, το οποίο βοήθησε ήδη  41 πόλεις της ΕΕ να αναπτύξουν στρατηγικό όραμα και χάρτη πορείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους».