Ούτε τα τηλέφωνα δεν σηκώνουν κάποιοι καλοϋπάλληλοι

123
Θάνος Τζήμερος

«…Όταν η ηλιθιότητα ψηφιοποιηθεί δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε ευφυΐα.

Έχεις πλέον μια ηλεκτρονική ηλιθιότητα…»

Θάνος Τζήμερος