Νέα προκήρυξη για 50 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης για τις ΟΥΚ

251

Αναρτήθηκε χθες Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, στη Διαύγεια δεύτερη προκήρυξη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για 50 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ομάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΟΥΚ) του Πολεμικού Ναυτικού, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, αντίστοιχα, για βραχεία περίοδο ενός μέχρι τριών ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία έτη. Αυτές οι θέσεις έχουν εγκριθεί για το 2020.
Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους τα δικαιολογητικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.