Μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και για το παλαιό  Μουσείο  Σπάρτης 

156

Με την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς ύψους 4.550.000 ευρώ, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που θα αναλάβει τη δαπάνη του έργου, δόθηκε το πράσινο φως που αφορά τις εργασίες αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του.

Η  αναπαλαίωση και ανάδειξη των χώρων του παλαιού μουσείου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση του πολιτιστικού ρόλου του στην περιοχής. Ήδη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα αναθέσει την εκπόνηση μελέτης του έργου της ανακαίνισης στον Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο. Με την ολοκλήρωσή του η Σπάρτη θα αποκτήσει ξανά ένα μουσείο αντάξιο της πλούσιας ιστορία της.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης είναι το πρώτο περιφερειακό αρχαιολογικό μουσείο που ιδρύθηκε στο ελληνικό κράτος και φιλοξενεί στις συλλογές του πολύτιμους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Στις εφτά αίθουσες του μουσείου εκτίθεται μικρό μέρος των  ευρημάτων λόγω έλλειψης χώρου που αντιμετωπίζει. Να σημειωθεί ότι η  παρέμβαση στο παλαιό μουσείο Σπάρτης δε σχετίζεται με το έργο κατασκευής  του νέου αρχαιολογικού μουσείου στο οικόπεδο του «ΧΥΜΟΦΙΞ».