Αποτελέσματα στο κυκλοφοριακό της Μεσσήνης έφερε η ελεγχόμενη στάθμευση

77

Μπορεί το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης στη Μεσσήνη να είναι μικρό, ωστόσο είναι ήδη ορατά τα αποτελέσματα.
Όπως αναφέρει η εφ.«Ελευθερία»: το “παρκάρισμα” έχει γίνει πολύ πιο εύκολο στους δρόμους της πόλης, ενώ δεν παρατηρούνται φαινόμενα “διπλοπαρκαρίσματος” που οδηγούσαν πολλές φορές σε κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους πέριξ της πλατείας. Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή του μέτρου είναι πιλοτική, ενώ επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης “παρατηρεί” για τυχόν προβλήματα. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση και σε περισσότερους δρόμους, εφόσον κριθεί σκόπιμο.