“Έξυπνο” σύστημα φωτεινής σηματοδότησης αποκτά η Δυτική Ελλάδα

76

Με στόχο την  αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, τη μείωση της συμφόρησης και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των συστημάτων μεταφορών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στο έργο που αφορά την «Προμήθεια και Εκσυγχρονισμό Φωτεινή Σηματοδότησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Το νέο σύστημα έρχεται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις πόλεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Θα αποτελείται από υπολογιστές κυκλοφορίας και ρυθμιστές κυκλοφορίας, καθώς επίσης από τον εξοπλισμό διασύνδεσης μεταξύ τους. Συμπεριλαμβάνονται ρυθμιστές κυκλοφορίας, οι οποίοι θα συνδεθούν είτε ενσύρματα, είτε ασύρματα με το νέο κέντρο φωτεινής σηματοδότησης. Από εκεί θα γίνεται η επιτήρηση και αναγγελία βλαβών, η  συλλογή, καταγραφή, η ανάλυση στοιχείων κυκλοφορίας, η επιλογή προγράμματος για κάθε κόμβο, η εφαρμογή κυκλοφοριακών προγραμμάτων, η ομαδοποίηση κόμβων, η αντίστροφη μέτρηση για τους πεζούς, η προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικής διάταξης τυφλών. Οι τωρινοί φωτεινοί  σηματοδότες  τεχνολογίας πυρακτώσεως θα αντικατασταθούν με σηματοδότες τεχνολογίας τύπου led.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,8 εκατ. ευρώ, και γίνεται με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».