Το λιμάνι της Κυλλήνης εκσυγχρονίζεται. «Smart Port» με εγκατάσταση Μονάδων Παροχής Ρεύματος και Νερού (Pillar)

180

Το λιμάνι της Κυλλήνης ακολουθεί την ανάπτυξη, μέσα στα πλαίσια ενός πολύ σκληρού ανταγωνισμού παγκοσμίως. Είναι γεγονός ότι οι παροχές που υπάρχουν σε ένα λιμάνι, αποτελούν και την ασφαλιστική δικλείδα για τη συνέχιση της άφιξης σε αυτό πλοίων. Οι εταιρίες πλέον μέσα σε ένα Παγκόσμιο κλίμα σκληρού ανταγωνισμού ελέγχουν συνεχώς τα συμφέροντά τους. Άρα τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανείς δεν μπορεί να πει ότι από μόνο του ένα λιμάνι, με οποιοδήποτε τόπο προορισμού και εάν προβάλλει, δε μπορεί να διασφαλίσει τη συνεχή ροή πλοίων. Πρέπει να έχει και κυρίως να προβάλλει πάντα καινούργιες παροχές στις ναυτιλιακές εταιρίες, έτσι ώστε να είναι πάντα επίκαιρο και ενδιαφέρων προορισμός.

Στο λιμάνι Κυλλήνης συγκεκριμένα : Οι τέσσερις Μονάδες (pillars), παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα και νερό στους ιδιοκτήτες ελλιμενιζόμενων σκαφών, με χρήση προπληρωμένων καρτών από τον διαχειριστή του συστήματος. 

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια νέα υπηρεσία που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του λιμανιού, με σκοπό και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών, αλλά και τον εξορθολογισμό των εσόδων της υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα : ΕΔΩ