Νανόπουλος και Καλλίρης ένωσαν τις δυνάμεις τους και αξιοποιούν νέα πρόσωπα επ’ ωφελεία του Δήμου Κορινθίων

197
Βασίλης Νανόπουλος και Πελοπίδας Καλλίρης ένωσαν τους συνδυασμούς τους.

Η ένωση των δημοτικών παρατάξεων «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου και «ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» του κ. Πελοπίδα Καλλίρη, ήταν αναμενόμενη. Υπήρχε προγραμματική σύγκλιση, υπήρχε Χημεία των δύο επί κεφαλής και υπήρχε η δεδηλωμένη πρόθεση του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου για συνεργασία και αξιοποίηση όλων, επ’ ωφελεία του κοινού καλού. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η συνεργασία-συνένωση, άργησε κι όλας να πάρει σάρκα και οστά.

Η χθεσινή κοινή ανακοίνωση των δύο παρατάξεων, δημιουργεί μια πολύ καθαρή πραγματικότητα που εκφράζει τουλάχιστον το 42% του εκλογικού σώματος και διευκολύνει την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με τον συμβολικό τίτλο «”ΣΥΜΜΑΧΙΑ” για την “ΕΞΕΛΙΞΗ” του Δήμου Κορινθίων», εκδόθηκε η κατωτέρω κοινή ανακοίνωση των δύο παρατάξεων.

«Κοινή πορεία χαράσσουν εφεξής οι δημοτικές παρατάξεις «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου και «ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» του κ. Πελοπίδα Καλλίρη, σύμφωνα με όσα ορίζει στο άρθρ. 1 του Ν 4623/2019, ήτοι «λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».

Το διαρκές αίτημα της Κοινωνίας μας για τοπική ανάπτυξη, με όρους ευημερίας, βιωσιμότητας και ισότητας πρέπει επιτέλους να καταστεί αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. Για την επίτευξή του απαιτούνται ικανότητες, βούληση, δράση, με την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή δυνάμεων που να πληρούν τα ανωτέρω.
Η κατ’ αρχήν συμφωνία μας επί των προγραμματικών θέσεων και δεσμεύσεων της «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ», όπως αυτή διατυπώθηκε την 30η Μαΐου 2019, και οδήγησε στη στήριξη της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ» στις Επαναληπτικές Δημοτικές Εκλογές, σήμερα, με τη σύμπραξη των παρατάξεών μας, μετουσιώνεται τυπικά και ουσιαστικά σε συνεργασία για την υλοποίησή τους.
Με την ανάθεση από τον κ. Δήμαρχο των καθηκόντων του Αντιδημάρχου Οικονομικών, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Παιδείας και του Αντιπροέδρου του Λιμενικού Ταμείου, καθώς και άλλων θέσεων ευθύνης εντός οργάνων και επιτροπών του Δήμου, σε Συμβούλους και Στελέχη της ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, εκκινεί μια νέα περίοδος συνοχής στη Διοίκηση του Δήμου.
Διότι η συγκυρία επιτάσσει την ανταπόκρισή μας στην πρόκληση και την ευκαιρία της οικοδόμησης ενός ισχυρού μετώπου που θα διεκδικεί και θα δρα αποφασιστικά για ένα Δήμο Κορινθίων που θα εξελίσσεται όπως τον οραματιζόμαστε.
Με αδιαπραγμάτευτη συνθήκη τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της συμμετοχής των δημοτών, χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.
Για να γίνουν πράξη τα αυτονόητα.
-Για τη διεκδίκηση των μέγιστων δυνατών εθνικών και κοινοτικών πόρων και την αποτελεσματική αξιοποίησή τους.
-Για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών/προοπτικών και δημιουργίας νέων, με πολυεπίπεδη ανταποδοτικότητα για όλη την επικράτεια του Δήμου.
-Για μια πραγματική Κοινωνική Πολιτική και προτεραιότητα στα ΑμΕΑ
-Για την επένδυση στην παιδεία με αίσθημα καθήκοντος απέναντι στη νέα γενιά, στον πολιτισμό – την παράδοση – την ιστορία του τόπου μας και στον αθλητισμό.
-Για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών στους κρίσιμους τομείς της καθαριότητας, της ασφάλειας, του φωτισμού, του πρασίνου και της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, των κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών.
-Για την εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης, δημιουργίας πράσινων σημείων και ζωνών.
-Για την ενίσχυση της τοπικής πραγματικής οικονομίας: την τουριστική ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα και την απασχόλησης.
-Για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας για έναν Έξυπνο Δήμο.
Για το Δήμο Κορινθίων που μας αξίζει.
Γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.
«Η σύμπραξη των παρατάξεων μας αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία υπέρβασης, σύνθεσης και συνένωσης δυνάμεων που έχει στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εμπράκτως θα εγγυάται ότι ο Δήμος μας αξιοποιεί κάθε δυνατότητα για να προσφέρει ένα καλύτερο παρόν για τους Δημότες. Ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.»


Βασίλης Νανόπουλος Πελοπίδας Καλλίρης
Δήμαρχος Κορινθίων Επικεφαλής «ΔΥΝΑΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ»
Επικεφαλής «ΣΥΜΜΑΧΙΑ Πολιτών»