Καμπόσος προς επιχειρηματίες του Άργους: «Μη φοβάστε! Είμαστε δίπλα σας. Σας στηρίζουμε!» (Τα πρώτα 11 μέτρα άμεσης στήριξης)

264
Δημήτρης Καμπόσος. Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, είχε ανακοινώσει την απόφασή του να σταθεί στο πλευρό των πληγέντων Δημοτών πολύ πριν ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που έδωσε την δυνατότητα υλοποίησης των μέτρων από την Δημοτική Αρχή.

Με απόφαση που, παίρνει μορφή εντολής από το Δημοτικό Συμβούλιο στην δια περιφοράς συνεδρίασή του, καθορίζει 11 μέτρα οικονομικών ελαφρύνσεων για όλες τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές λόγω του Covid-19, μετά και από προτάσεις που έθεσαν  οι επιχειρηματίες εστίασης.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος  προτείνει προς έγκριση τα εξής:

1. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων για την περίοδο της αναστολής λειτουργίας τους για τον περιορισμό της πανδημίας.

2. Μείωση 50% στα τέλη κοινόχρηστων χώρων για όλες τις ζώνες και τις παραλίες έως τις 31/12/2020 με εφαρμογή των μειωμένων χρεώσεων και εφεξής.

3. Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που ήταν κλειστές από το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους, κατά την διάρκεια της πανδημίας.

4. Πλήρης απαλλαγή του τέλους παρεπιδημούντων για τα ξενοδοχεία/ καταλύματα για το ως άνω διάστημα.

5. Εισήγηση προς τις Σχολικές επιτροπές για πλήρη απαλλαγή ενοικίων στα Κυλικεία από 13/03/2020 έως και την λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους.

6. Μη επιβολή προσαυξήσεων για όλες τις ρυθμισμένες οφειλές και καμία απώλεια ενεργής ρύθμισης.

7. Εισήγηση προς τη ΔΕΥΑΑΡΜ  διαγραφής 100% του επιπλέον ποσού αύξησης των λογαριασμών συγκριτικά με τους  περσινούς, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού από την εφαρμογή των  μέτρων υγιεινής για την αντιμετώπιση του Κορωνοίου έως το τέλος του έτους.

8. Πλήρης και μερική απαλλαγή τελών για τις ευπαθείς ομάδες που ήδη βρίσκεται σε ισχύ με την ΑΔΑ: Ω41ΚΩΨΔ-606. Πιο αναλυτικά ισχύουν τα κάτωθι:

Πλήρης απαλλαγή των δημοτικών τελών ορίζεται για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες,

 • Άποροι
 • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 €.
 • Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 €
 • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€ .
 • Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€.
 • Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.

Απαλλαγή κατά το 50%

 • Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 18.001 έως 22.000 €.
 • Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001 έως 20.000 € .
 • Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.001 έως 18.000€.
 • Μακροχρόνια Άνεργοι ( πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.

9. Μείωση 50% των ενοικίων στα εκμισθωμένα ακίνητα για όλη την περίοδο αναστολής της λειτουργίας τους βάσει της 97/2020 ΑΔΣ.

10. Διαγραφή τροφείων παιδικών σταθμών Δήμου Άργους Μυκηνών για το διάστημα από 13 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου.

11. Εισήγηση προς την ΚΕΔΕ και αρμόδια Υπουργεία για πρόβλεψη έκδοσης νέας ρύθμισης 100 δόσεων οφειλών προς τους Δήμους.