Δωρεάν φροντιστήριο προς ηγετίσκους της δεκάρας

105
Αφέντης ή Ηγέτης;
Δημήτρης Γκίκας. Δρ. Φιλοσοφίας

«Η Στρατηγική Σκέψη διδάσκει πως η επιτυχής διαχείριση μιας κρίσης εξαρτάται από την ανάλυση των περιστάσεων και του είδους της κρίσης, όχι από το πόσο πιστά τηρούνται κάποιοι γενικοί κανόνες. Ένας ηγέτης δεν ακολουθεί απλώς πρωτόκολλα και τυποποιημένες διαδικασίες».

Δημήτρης Γκίκας –Διδάκτωρ Φιλοσοφίας