Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Δημ. Καμπόσου στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου

136
Παν. Νίκας (περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Δημ. Καμπόσος, Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Πελοποννήσου.

Η τηλεδιάσκεψη την οποία προκάλεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τους προέδρους και στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιρειών της διοικητικής του αρμοδιότητας, χθες Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, κατέληξε σε αποφάσεις που οδηγούν σε βελτίωση της αποδοτικότητας και της διαφάνειάς τους.

Η κομβικής σημασίας απόφαση απόδοσης μετοχών της «Πελοπόννησος ΑΕ», από την συμμετοχή της σε περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες, στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ), αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ΠΕΔ (Πρόεδρος ο Δημ. Καμπόσος) στην δυνατότητα του επί μέρους αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, από τον περιφερειάρχη δόθηκαν οι εξής κατευθύνσεις προς υλοποίηση:

-Προχωρεί η ενοποίηση των αναπτυξιακών εταιρειών, σε συνεννόηση με τους δήμους. Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας θα ενοποιηθεί με την Πελοπόννησος Α.Ε. και θα λειτουργεί ως βραχίονας της δεύτερης στη Μεσσηνία. Σε άλλες αναπτυξιακές θα αποχωρήσει η Πελοπόννησος Α.Ε. και οι μετοχές της θα δοθούν στην Περιφερειακή Ενωση Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ)

-Οι προσλήψεις θα είναι μόνο ορισμένου χρόνου και σε αυτές θα προβαίνουν αποκλειστικά και μόνο τα Δ.Σ. όχι οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Το ίδιο θα ισχύει και στις απολύσεις

-Σε κάθε συνεδρίαση, ζώσα (όχι μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια περιφοράς), πρέπει να περιγράφεται η οικονομική κατάσταση της κάθε Αναπτυξιακής

-Κάθε δύο μήνες θα επισκέπτεται τις Ανατπυξιακές η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και θα ακολουθεί η υποβολή έκθεσης.

“Διαμορφώνεται ένα εντελώς νέο τοπίο στις αναπτυξιακές. Θα εκμεταλλευθούμε τις διατάξεις του νόμου, με τρόπο ώστε να υπάρξει και εκσυγχρονισμός και παράλληλα περιφρούρηση του δημόσιου χρήματος” σημείωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Παν. Νίκας.