“ΑΝΑΓΕΝΕΣΙΣ στο Δήμο Πύργου: Καλή επ-Ανάσταση-Καλή Λαμπρή

477

Ο δρόμος της λύτρωσης φαντάζει δυσπρόσιτος, αλλά είναι μονόδρομος…
Κρατήστε μέσα στην ψυχή σας τη σημαία της Πατρίδας και της Ορθοδοξίας!

Καλή επ-Ανάσταση και καλή Λαμπρή Ελληνίδες και Έλληνες!
Καλή Ανάταση ψυχής Ελλήνων!
Καλή Ανάσταση Πατρίδα!