Άλωση του Κάστρου των Σαλώνων

222

Ένα αφιέρωμα για την επέτειο από την Άλωση του Κάστρου των Σαλώνων τον Απρίλιο του 1821 από το γνωστό για την ευαισθησία του στα θέματα ιστορίας sait https://www.skalistiri.news/