Σύνορα είναι τα ίχνη που έχει χαράξει η Ιστορία στο παρόν

69
Τάκης Θεοδωρόπουλος

«…τα σύνορα, γλωσσικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά, είναι τα ίχνη που έχει χαράξει η Ιστορία στο παρόν. Αν δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την ύπαρξή τους, σημαίνει ότι δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την αξία της ιστορικής μνήμης στον κόσμο μας.

Ένας κόσμος χωρίς σύνορα, ένας κόσμος χωρίς όρια, είναι ένας βάρβαρος κόσμος…»

Τάκης Θεοδωρόπουλος

Αρθρογράφος της “Καθημερινής”