Συζητούν και αποφασίζουν(;) για την Ανάπλαση του Πάρκου Κολοκοτρώνη στο Δημ. Συμβούλιο Ναυπλίου

177

Η έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης για την Ανάπλαση του Πάρκου Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιον, είναι το κεντρικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, συνέρχεται σήμερα 7.30μμ, και αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών Δημοτών.

Φωτό από την δημόσια ανοικτή διαβούλευση που είχε συγκαλέσει η Δημοτική Αρχή Ναυπλίου

Να θυμίσουμε ότι για το σημαντικό αυτό θέμα, για το Ναύπλιο και τους Ναυπλιείς, ο Δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος είχε προκαλέσει ανοικτή δημόσια διαβούλευση (με φυσική παρουσία) όπου και κατετέθησαν ενδιαφέρουσες απόψεις από ενεργούς Πολίτες, ενώ η παρουσία της τότε αντιπολίτευσης ήταν απογοητευτική.

Ο Δημήτρης Κωστούρος, ο οποίος δεν είχε διστάσει να ανακινήσει ένα τέτοιο καυτό θέμα, παραμονές εκλογών, είχε ακούσει με προσοχή τα όσα αναφέρθηκαν και είχε διαβεβαιώσει την ενσωμάτωση των λειτουργικών ιδεών στην υπό διαμόρφωση μελέτη.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση της εικόνας του Πάρκου και η βελτίωση της λειτουργικότητάς του προς όφελος της εικόνας της πόλης.

Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Πάρκου Κολοκοτρώνη».

ΘΕΜΑ 2ο: Επί εισηγητικής απόφασης σε επαναγνωμοδότηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου

Τολού, μετά την υποβολή ένστασης κατά της αρ. 94/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί έγκρισης λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας και της αντίστοιχης εργοταξιακής σήμανσης λόγω εκτέλεσης των εργασιών στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

ΘΕΜΑ 4ο: Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ -1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις δημ. κτιρίων».

ΘΕΜΑ 5ο: Περί μείωσης μισθώματος του κτιρίου που στεγάζεται ο χειμερινός κινηματογράφος μετά από αίτηση του κου Πανοβράκου Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Περί σύστασης Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκποίησης και Εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο: Περί σύστασης Επιτροπής Εκτίμησης τιμήματος ακινήτων.

ΘΕΜΑ 8ο: Περί σύστασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.