Σημαντικές αποφάσεις 1.700.000 ευρώ, από την Ο.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου για Αργολίδα, Αρκαδία και Κορινθία 

63
Παναγιώτης Νίκας. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Σημαντικά έργα περίπου 1.700.000 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας που αφορούν αντιπλημμυρική προστασία, σήμανση και συνολική αναβάθμιση του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου της Κορίνθου.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

“Έργα σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία σε Αργολίδα και Αρκαδία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου, στην Τρίπολη.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε την διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο εργασίες καθαρισμού τμημάτων στους χείμαρρους Ιναχο και Ξεριά, στην Αργολίδα, έργο προϋπολογισμού σύμφωνα με τη μελέτη ύψους 270.000 ευρώ.

Ακόμα, ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Ξερίλα στην Βελιγοστή του Δήμου Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία, με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Αρκαδίας, έργο προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, ενώ προέβη και στην ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη για το προϋπολογισμού 74.400 ευρώ έργο διαγράμμισης του οδικού δικτύου στην ίδια Π.Ε.

Τέλος, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο που αφορά την κτηριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου της Κορίνθου, με προϋπολογισμό 1.270.000 ευρώ.”