8 εκατομμύρια ευρώ για την Μεγαλόπολη σε Περιφέρεια και Δήμο

45

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το λιγνιτόσημο του 2013 και 2014. Αφορούν οφειλές της ΔΕΗ και είναι 50% για Περιφέρεια και άλλα τόσα για το Δήμο Μεγαλόπολης και βρίσκονται στο λογαριασμό της Περιφέρειας. Σύντομα θα κατατεθούν και τα υπόλοιπα 15.000.000 ευρώ που οφείλονται και θα πορευτούν μόνο για τη Μεγαλόπολη όπως δεσμεύτηκε ο κ. Νίκας.

Πηγή: http://www.drt915.gr