Επιδότηση ενοικίου με 550 Ευρώ το μήνα σε Οικογένειες Ρομά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Που θα εγκατασταθούν

2281

Επιδότηση ενοικίου στέγασης, για τρία χρόνια, με 550 ευρώ μηνιαίως (περιλαμβάνει λογαριασμούς ΔΕΗ κλπ) και συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 1.290.000 ευρώ, θα διατεθεί σε συνολικά 60 οικογένειες ρομά που διαμένουν στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ωφελούμενοι, ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι:

– Αργολίδα 10 οικογένειες ρομά,

– Αρκαδία 3 οικογένειες ρομά,

– Κορινθία 20 οικογένειες ρομά,

– Λακωνία 8 οικογένειες ρομά

– Μεσσηνία 19 οικογένειες ρομά

Το δράση εντάσσεται στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Πελοπόννησος και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (υπάρχει και εθνική συμμετοχή). Οι προτάσεις υποβάλλονται από την ερχόμενη Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.

Στόχος της χρηματοδοτούμενης δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και η κοινωνική τους ένταξη και ενσωμάτωση.

Η επιλογή των ωφελουμένων (διαμένοντες στους οικισμούς του δήμου παρέμβασης) θα πραγματοποιηθεί μετά από εξατομικευμένη προσέγγιση και μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.

Το ίδιο πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω Δήμων, περιλαμβάνει και την δυνατότητα (μελλοντικής) χρηματοδότησης ενοικίου κλπ για μετανάστες που θα εγκατασταθούν εντός του αστικού ιστού των δήμων.

Η σχετική απόφαση –πρόσκληση ΕΔΩ