“ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ”: Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος της Ε.Ε. το οποίο εξέδωσε νόμο με τον οποίο καταργεί τα σύνορά του, εμμέσως πλην σαφώς

113
Φωτογραφία από την διαδήλωση κατά της παράνομης εισόδου μεταναστών. Πλατεία Συντάγματος 19 01-2020

(αποσπάσματα από άρθρο του Θάνου Τζήμερου)

Το “μεταναστευτικό” είναι για την Ε.Ε. ένα τομέας στον οποίο σε τίποτε δεν έχει κατασταλάξει. Θα μπορούσε η χώρα μας να συνεχίσει να μην εφαρμόζει τις οδηγίες του 2011 και του 2013 οι οποίες βαίνουν προς κατάργηση. Θα μπορούσε επίσης να ενώσει τη φωνή της με τις, όλο και πιο δυνατές, φωνές της λογικής σε πολλά κράτη μέλη που αντιλαμβάνονται πως η αθρόα είσοδος λαθρομεταναστών, 99% μουσουλμάνων, θα μετατρέψει νομοτελειακά την Ευρώπη σε ισλαμική επικράτεια σε μερικές δεκαετίες, και ζητούν να μπει ένα τέλος σ΄ αυτόν τον εφιάλτη, πριν να είναι πολύ αργά.

Θάνος Τζήμερος. Περιφερειακός Σύμβουλος

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν επέλεξε αυτή τη στάση, όχι μόνο έσπευσε να υιοθετήσει “μπαγιάτικες” οδηγίες, αλλά υπερακόντισε το πνεύμα και το γράμμα των διατάξεών τους, βάζοντας στον ελληνικό νόμο όρους πολύ ευνοϊκότερους για τους εισβολείς από αυτούς που υπεδείκνυαν οι οδηγίες. Προσέξτε τα παρακάτω παραδείγματα.

Το άρθρο 46 του ισλαμολάγνου νόμου 4636 με το οποίο καταγούνται τα σύνορα της χώρας, δηλώνει ότι συντάχθηκε σύμφωνα με  τα άρθρα 8 & 9 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ

Άρθρο 46 (Άρθρα 8 και 9 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

Κράτηση των αιτούντων

«1.. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που αιτείται διεθνή προστασία, δεν κρατείται για τον λόγο μόνο ότι έχει υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι εισήλθε παράτυπα ή/και παραμένει στη χώρα χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής. «

Ας δούμε τι λένε αυτά τα άρθρα.

Άρθρο 8. Κράτηση: «Τα κράτη μέλη δεν υποβάλλουν σε κράτηση ένα πρόσωπο απλώς και μόνο διότι είναι αιτών σύμφωνα με την οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας1»
Άρθρο 9. Εγγυήσεις για κρατούμενους αιτούντες: «1. Η κράτηση αιτούντος έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και εφαρμόζεται μόνον για όσο διάστημα οι λόγοι που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

Τι δεν υπάρχει στην οδηγία; Το “καθώς ότι εισήλθε παράτυπα ή/και παραμένει στη χώρα χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής”. Αυτά τα προσέθεσε η ΝΔ, υποβαθμίζοντας την παράνομη είσοδο σε… παράτυπη, για να έχουν νομική κάλυψη οι υπηρεσιακοί παράγοντες που δεν εφαρμόζουν τον νόμο για την σύλληψη όσων μπαίνουν παράνομα στη χώρα και για να δώσει τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα ασύλου και όσοι βρίσκονται παρανόμως ήδη στο έδαφος της χώρας εκτός των hot spots, ενδεχομένως εδώ και χρόνια, δηλαδή όλοι!

Στις χιλιάδες σελίδες που αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια στα της διαδικασίας χορήγησης ασύλου δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για το σημαντικότερο πρόβλημα αυτής της ιστορίας: πώς αντιδράς στην παράνομη είσοδο στο έδαφος της Ε.Ε. Ο λόγος για αυτή την παράλειψη είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση σε επίσημο νομικό κείμενο της Ε.Ε. να γράφεται ή να υπονοείται έστω αποποινικοποίηση της παράνομης εισόδου, διότι έτσι θα καταργούνταν και επισήμως τα σύνορα. Το πρώτο κράτος της Ε.Ε. το οποίο εξέδωσε νόμο με τον οποίο εμμέσως πλην σαφώς καταργεί τα σύνορά του είναι η Ελλάδα με τον 4636/2019 άρθρο 46 παρ. 1!

……………………………….

Ας προσέξουμε και τις λεπτομέρειες, γιατί κρύβονται πολλοί διάβολοι εκεί. Μολονότι η ΝΔ υιοθέτησε στον νόμο 4636 τις προϋποθέσεις κράτησης που υποδεικνύει η Οδηγία, δείτε πώς τις «μπουρδουκλώνει» για να είναι στην πράξη ανεφάρμοστες.

Η οδηγία 2013/33 (Άρθρο 8, παρ. 2) αναφέρει:

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, και κατόπιν ατομικής αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν αιτούντα υπό κράτηση, εάν δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν αποτελεσματικά άλλα λιγότερο περιοριστικά εναλλακτικά μέτρα.

Ο νόμος  4636/2019 (Άρθρο 46, παρ. 2) αυτό το ακυρώνει υπαγορεύοντας μάλιστα και τους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι οι εισβολείς να τριγυρνάν ελεύθεροι: δεν έχουμε υποδομές! Δείτε πώς:

Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας μπορεί να κρατηθεί κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαίο, κατόπιν ατομικής αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011 (Α’ 7). Η έλλειψη κατάλληλων χώρων κράτησης, οι δυσχέρειες εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των τελούντων σε κράτηση, καθώς και η ευαλωτότητα των αιτούντων κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του παρόντος, συνεκτιμώνται για την επιβολή ή την παράταση της κράτησης.

Άλλο παράδειγμα. Η ευρωπαϊκή οδηγία θεωρεί ότι ακόμα κι όταν κάποιος δεν κρατείται πρέπει να έχει περιορισμένη δυνατότητα κινήσεων, και κατ΄εξαίρεση να μπορεί να πάρει προσωρινή άδεια απομάκρυνσης. Ο ελληνικός νόμος το αντιστρέφει: μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει, αλλά αν πρόκειται να περιοριστεί χρειάζεται απολύτως αιτιολογημένη απόφαση! Δείτε την κατάντια της χώρας:

Οδηγία ΕΕ: Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα να παρέχεται στους αιτούντες προσωρινή άδεια απομάκρυνσης από τον τόπο διαμονής που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 ή/και την οριζόμενη περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε ατομική, αμερόληπτη και αντικειμενική βάση και πρέπει να αιτιολογούνται όταν είναι απορριπτικές.

Νόμος Ελλάδας: Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, μπορεί να αποφασίζεται, η διαμονή του αιτούντος σε συγκεκριμένο τόπο, μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο για την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική παρακολούθηση της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας του ή μόνο για απολύτως αιτιολογημένους λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας τάξης. Ο περιορισμός μνημονεύεται στο δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας.΄

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Κάντε τον κόπο να συγκρίνετε συνολικά τις (ξεπερασμένες και υπό κατάργηση, ξαναλέω) οδηγίες τις Ε.Ε. με τον τόσο, μα τόσο φιλόξενο φρέσκο νόμο της ΝΔ, ο οποίος παρουσιάστηκε μάλιστα ως αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για την χορήγηση ασύλου.

……………………………..

Είναι προφανές, προφανέστατο, ότι η κυβέρνηση όχι απλώς δεν θέλει να δυσκολέψει την είσοδο, αλλά επιδιώκει οι πάντες να θεωρηθούν πρόσφυγες. Τον λόγο τον ξέρει εκείνη. Οι πολίτες το μόνο που ξέρουν είναι ότι δεν έχουν καμμία διάθεση να συναινέσουν στην εισβολή. Άλλωστε η προεκλογική θέση της ΝΔ για το εισβολικό και για την οποία ψηφίστηκε ήταν διαμετρικά αντίθετη από αυτή που εφαρμόζει τώρα.

Πού θα καταλήξει όλο αυτό; Ο Αλλάχ να βάλει το χέρι του.

Φωτογραφία από την διαδήλωση κατά της παράνομης εισόδου μεταναστών. Πλατεία Συντάγματος 19 01-2020

Ολόκληρο το αποκαλυπτικό άρθρο του Θάνου Τζήμερου μπορείτε να το διαβάσετε στον σύνδεσμο:

https://www.thepresident.gr/2019/11/20/synemorfothimen-pros-ta-ypodeixeis-grafei-o-thanos-tzimeros/?fbclid=IwAR3-S4vzY55AAY-D12jQQlGpg2TjgthX1-Tc_p4dhKf040y0kPRus8NV_U8