5.322.580,64 ευρώ για το αλιευτικό καταφύγιο Μαραθούπολης

51

Ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης μπαίνει στην τελική ευθεία προς υλοποίηση.

Το αλιευτικό καταφύγιο στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας, πήρε την έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων των τευχών δημοπράτησης του εν λόγω έργου.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο με σχετικό έγγραφό του αποφαίνεται θετικά, τόσο ως προς τα σχέδια των τευχών διακήρυξης, όσο και ως προς τη διαδικασία σύμφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το συγκεκριμένο έργο, που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 5.322.580,64 ευρώ.