«Στερεώνεται» από το Π.Ε.Π Πελοποννήσου το Κάστρο της Μονεμβασιάς

41

Το Κάστρο της Μονεμβασιάς εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, ώστε να μπορέσουν να γίνουν εργασίες σταθεροποίησης βράχων και να καταστεί ασφαλές για διερχόμενους και επισκέπτες.

Το πρόγραμμα ύψους 2.500.000 εκατομμυρίων ευρώ θα χρηματοδοτήσει επίσης πολλά έργα στη Λακωνία, αλλά και γενικά στη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη είναι «καθαιρέσεις επικρεμάμενων βραχωδών, κατασκευές λιθοδομών, αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχών, τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος, κατασκευή και τοποθέτηση βραχοπαγίδων, σταθεροποιητικά έργα και ενόργανη παρακολούθηση του ρυθμού μετακίνησης μεγάλων τεμαχών του πρανούς καθώς και επιλεγμένων βραχωδών τεμαχών που θα καθοριστούν κατά τις εργασίες στερέωσης»