ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ: Την ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων ξεκινά ο Δήμος Κορινθίων

79

Με 20 κάδους (κόκκινου χρώματος) που θα τοποθετηθούν στην πόλη της Κορίνθου εντός του Ιανουαρίου ο Δήμος Κορινθίων προχωρεί και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.

Στην σχετική εισήγηση που παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος καταγράφονται πλήθος από περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Η δράση υλοποιείται χωρίς δαπάνες του δήμου, με την συμβολή της εταιρίας RECYCOM, στην πρόταση της οποίας προβλέπεται:

  • τοποθέτηση κάδων σε σημεία που ο δήμος θα υποδείξει
  • Συντήρηση , αντικατάσταση σε περίπτωση φθορών και συλλογή – μεταφορά από την εταιρία
  • Ανταποδοτικά οφέλη για τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου μέρος ρουχισμού και 100 ευρώ ανά μήνα για αγορά τροφίμων από το κοινωνικό παντοπωλείο)

Η ολοκληρωμένη διαχείριση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε 35 δήμους της χώρας. Ο Δήμος Κορινθίων μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ο 36ος με την σύμβαση να υπογράφεται μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου τις επόμενες ημέρες.