Μια πραγματικότητα και 3 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν

483
Άφες αυτοίς.... ου γαρ......

Υπάρχει η εξής πραγματικότητα:

«55.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες εξυπηρετούνται από τον ελληνικό στρατό, την αεροπορία και το ναυτικό, με διάφορους τρόπους. Μεταξύ αυτών το μαγείρεμα, η καθαριότητα κλπ»

Και προκύπτουν τρεις ερωτήσεις:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Γιατί δεν οργανώνονται ώστε να αυτοεξυπηρετούνται στο μαγείρεμα, την καθαριότητα και την ευταξία του όποιου χώρου τους έχουν πεταμένους (γιατί, πεταμένους τους έχουν όλοι αυτοί που μας παριστάνουν τους ανθρωπιστές και τους ευαίσθητους).

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Αν γίνει κάτι και χρειαστεί να επανέλθει ο στρατός στα φυσικά του καθήκοντα, ποιος θα φροντίζει για να τους παρέχονται αυτές τις υπηρεσίες; Και τότε, πως θα αντιδράσουν μένοντας νηστικοί και βρώμικοι;

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Τα παιδιά μας πηγαίνουν στο στρατό για να γίνονται μάγειροι, οικοδόμοι και καθαρίστριες παράνομων μεταναστών; Εδώ αντιδρούσαμε που γινόντουσαν υπηρετικό προσωπικό σε θέρετρα και λέσχες αξιωματικών ή έκαναν αγγαρείες στο στρατόπεδό τους, τώρα τι πρέπει να πούμε;

Π.Ι.Δ.