Ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση….

116
Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ

« …Είναι αυτονόητο [ότι πρέπει να διδάσκεται η πληροφορική στα σχολεία] δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι και οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν τόσο σημαντικά τη ζωή μας.

Αν, για παράδειγμα, δεν κατανοούμε τη λογική των αλγορίθμων που ταξινομούν και φιλτράρουν τις ειδήσεις που διαβάζουμε στο Google και στο Facebook, πώς θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε πόσο αντιπροσωπευτικές είναι και πώς θα διαμορφώσουμε πολιτική συνείδηση και άποψη;

Αν δεν γνωρίζουμε πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται τα ίχνη που αφήνουμε στο Διαδίκτυο, πώς θα προστατέψουμε την ιδιωτικότητά μας»;

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης

καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ