Εκπαιδευτικά προγράμματα για μετανάστες στον Δήμο Επιδαύρου με στόχο να μάθουν την Ελληνική γλώσσα

61

Με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και υποστήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης (Υπουργείο Παιδείας), θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Επιδαύρου (όπου προσφάτως μεταφέρθηκαν 100 περίπου Παράνομοι μετανάστες –με έγγραφα νόμιμης παραμονής- και πρόσφυγες) εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα, διαρκείας 125 ωρών,  θα μπορούν να το παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Επιδαύρου.

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Επιδαύρου, -Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να δημιουργηθούν (εφ’ όσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι) τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

– Εκπαίδευσης Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδο αρχάριους (όσους δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας).

– Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2), και

– Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Λυγουριό ή στα ΚΕΠ Αρχαίας Επιδαύρου και Νέας Επιδαύρου :

Τηλ. : 2753360100 ,  2753360200 , 2753097098

Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Καραϊσκάκη 9 Λυγουριό