Συμπληρώνουν Επιτροπές, αποφασίζουν συνδιοργανώσεις, ξεθάβουν νεκρούς και αυξάνουν επιχορηγήσεις Οργανισμών

50

Με 34 θέματα στην Ημερήσια διάταξή του συνέρχεται την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Σταύρου Αυγουστόπουλου.

Τα προς απόφαση θέματα (πέραν των εκτός Ημερησίας Διατάξεως, εάν υπάρξουν) είναι:

ΘΕΜΑ 1ο. Περί λήψης εκ νέου απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ναυπλιέων» και ανάκλησης της αρ.302 /2019.

ΘΕΜΑ 2ο. Περί λήψης εκ νέου απόφασης για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ναυπλιέων» και ανάκλησης της αρ.303/2019.

ΘΕΜΑ 3ο. Περί λήψης απόφασης συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιωάννης Καποδίστριας».

ΘΕΜΑ 4ο. Περί τροποποίησης της αρ. 313/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

ΘΕΜΑ 5ο. Επί εισηγητικής απόφασης σε αίτημα τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Τολού μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης άρσης απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ 30Α και 30Β.

ΘΕΜΑ 6ο. Επί εισηγητικής απόφασης για αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα στο παραδοσιακό Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 7ο. Eπί εισηγητικής απόφασης για χορήγηση άδειας διέλευσης οχημάτων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως την Πλατεία Συντάγματος, εντός σχεδίου πόλεως Ναυπλίου για εκτέλεση εργασιών σε κτίριο.

ΘΕΜΑ 8ο. Επί εισηγητικής απόφασης για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί των οδών Παπακωστοπούλου και Παράσχου, στην περιοχή της Πρόνοιας.

ΘΕΜΑ 9ο. Επί εισηγητικής απόφασης για έγκριση διατήρησης υφιστάμενης κατασκευασμένης κλίμακας έμπροσθεν ιδιοκτησίας επί της οδού 30ης Νοεμβρίου 11, στο ΟΤ 211 στην παλιά πόλη Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 10ο.  Επί εισηγητικής απόφασης για εκταφή ενταφιασθέντων από το κοιμητήριο της Παναγίτσας στην Κοινότητα Αρίας.

ΘΕΜΑ 11ο. Περί έγκρισης εκτέλεσης της υπηρεσίας «αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Ναυπλίου», «αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Ασίνης» και «αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ΔΕ Μιδέας και Ν. Τίρυνθας» κατόπιν ανάθεσης.

ΘΕΜΑ 12ο. Περί έγκρισης 1ου  ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών Οδών ΔΕ Ναυπλίου και ΔΕ Ν.Τίρυνθας».

ΘΕΜΑ 13ο. Περί έγκρισης 1ου  ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών Οδών ΔΕ Ασίνης και ΔΕ Μιδέας».

ΘΕΜΑ 14ο. Περί έγκρισης κοπής και αντικατάστασης δέντρων.

ΘΕΜΑ 15ο. Περί υποβολής αιτήματος στην ΕTAΔ ΑΕ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου – (γηπέδου) στην Κοινότητα Ιρίων.

ΘΕΜΑ 16ο. Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ 17ο. Περί λήψης απόφασης για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν».

ΘΕΜΑ 18ο. Περί λήψης απόφασης για αύξηση της τακτικής επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Δ.Ο.Π.ΠΑΤ».

ΘΕΜΑ 19ο. Περί έγκρισης εισηγήσεως για τροποποίηση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 20ο. Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 21ο. Περί έγκρισης διοργάνωσης “Παλαμήδειου Άθλου 2019”.

ΘΕΜΑ 22ο. Περί έγκρισης διοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης για την Άλωση του Παλαμηδίου.

ΘΕΜΑ 23ο. Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εορταστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού της άλωσης του Παλαμηδίου.

ΘΕΜΑ 24ο. Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης διεξαγωγής σκακιστικών αγώνων.

ΘΕΜΑ 25ο. Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης μουσικής συναυλίας.

ΘΕΜΑ 26ο. Περί έγκρισης διοργάνωσης τετραήμερου προληπτικού ιατρικού ελέγχου.

ΘΕΜΑ 27ο. Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης 10ο Trail Ride 4×4 Experience Trophy Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 28ο. Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης 2ης Διημερίδας ψυχοθεραπευτών Gestalt στο Ναύπλιο με θέμα “Αναζητώντας τον Ιδανικό Εαυτό”.

ΘΕΜΑ 29ο. Περί συζήτησης θέματος για τη λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας-Πρόνοια – Μαρίας Κ. Ράδου.

ΘΕΜΑ 30ο. Περί εγκρίσεως δράσης του Europe Direct Δήμου Ναυπλιέων στο πλαίσιο α) της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία 3 Δεκεμβρίου και της παγκοσμίας ημέρας εθελοντισμού 5 Δεκεμβρίου β) της συνεργασίας του Δ. Ναυπλιέων με τη Διεύθυνση Β/ θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας.

ΘΕΜΑ 31ο. Περί εγκρίσεως δράσης του Europe Direct Δ. Ναυπλιέων στο πλαίσιο του “Παλαμήδειου Άθλου 2019” ως συμμετοχή σε εκδήλωση τρίτου βάσει του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχεδίου Δράσης για το έτος 2019.

ΘΕΜΑ 32ο. Περί έγκρισης συμμετοχής της ορισθείσας εκπροσώπου στην 2η Ετήσια Συνάντηση του Δικτύου Κέντρων Europe Direct της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 33ο. Περί ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και ορισμού διαχειριστών για την απόδοση πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δ. Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 34ο. Επί εισηγητικής απόφασης για απομάκρυνση κατεστραμμένων καρτοτηλεφώνων.