Πολιτική ήττα του Υπουργού Εσωτερικών. Καταδίκη από το ΠΕΣΥ Πελοποννήσου της (ν)τροπολογίας Θεοδωρικάκου. 

184
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Θεοδωρικάκος

Η πρώτη μεγάλη πολιτική ήττα του Υπουργού Εσωτερικών και της Κυβέρνησης, έρχεται από μια γενναία όσο και κρίσιμη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κατά των καλοκαιρινών (ν)τροπολογιών Θεοδωρικάκου, οι οποίες στην ουσία κατάργησαν τις επιλογές που προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 26 Μαΐου 2019 και την ψήφο των Ελλήνων, οι οποίοι εκφράστηκαν στις κάλπες και ήθελαν, με αφορμή την απλή αναλογική, να εκπροσωπηθούν από πολλές φωνές στον Α’ και Β’ βαθμό αυτοδιοίκησης.

Η απόφαση αυτή μπορεί και πρέπει  να προκαλέσει, σωρεία ανάλογων αποφάσεων από Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, εάν θέλει η αυτοδιοίκηση να μην είναι συνεχώς υποτελής στη Κεντρική Εξουσία, αλλά να είναι αυτό ακριβώς που λέει το όνομά της. ΑΥ-ΤΟ-ΔΙ-ΟΙ-ΚΗ-ΣΗ.

Το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

               Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:

Εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στον ν. 4555/2018 με τους ν. 4604/2019 και ν. 4623/2019 αλλά και η πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών της 24-10-2019 της παρ. 8 άρθρου 229 ν. 4635/2019 με την οποία αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα κήρυξης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο και μεταφέρθηκε αυτή στην Οικονομική Επιτροπή συνιστούν θεσμική εκτροπή η οποία ναρκοθετεί ουσιαστικά τη δημοκρατία διότι:

1) Υποβαθμίζουν πλήρως το ρόλο των Περιφερειακών Συμβούλων και των Περιφερειακών Συμβουλίων μετατρέποντάς τα σε γνωμοδοτικούς «κομπάρσους», αφού μεταφέρουν στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στις Περιφέρειες, τις αποφάσεις για τα ουσιώδη θέματα.

2) Πλήττουν τον πυρήνα της λαϊκής κυριαρχίας αφού τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και βουλευόμενα σώματα εκλεγμένων με ελεύθερη βούληση και αυτός ο χαρακτήρας του δεν μπορεί να αλλοιωθεί.

3) Πραξικοπηματικά αποκτά πλειοψηφία, η παράταξη του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

4) Ακυρώνουν τη ψήφο των πολιτών και το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019 διότι τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια εξελέγησαν με το σύστημα της Απλής Αναλογικής.

5) Οι ρυθμίσεις αυτές κατά την κρίση μας υπερβαίνουν τα όρια της συνταγματικότητας, αφού την οποιαδήποτε αναδρομική αλλοίωση του τρόπου διακυβέρνησης των ΟΤΑ, μετά από εκλογές, έγκριτοι νομικοί, θεωρούν αντισυνταγματική.

6) Η φωτογραφική τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στις 24-10-2019 μετά την ΑΠΟΡΡΙΨΗ από το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για το ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων (απόφαση 449 στις 25-9-2019), με την οποία μετέφερε την αρμοδιότητα της κήρυξης των συγκεκριμένων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στην οικονομική επιτροπή. (παρ. 8 Άρθρο 229 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ του Νόμου 4635/2019 που ισχύει από 30/10/2019) αγνοεί την λαϊκή εντολή, απαξιώνει την τοπική αυτοδιοίκηση, αντιβαίνει στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της καλής νομοθέτησης. Επιπλέον, προσβάλλει βάναυσα το περιφερειακό συμβούλιο –το οποίο ιδιαίτερα την καταγγέλλει- και τη δημοκρατική συνείδηση των πολιτών που επέλεξε τα μέλη του έχοντας υπόψη του τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου :

Α. Ζητά από την κυβέρνηση να ανακαλέσει τις συγκεκριμένες τροπολογίες που υποβαθμίζουν τα Περιφερειακά Συμβούλια και να επανέλθουν τουλάχιστον όλες οι αρμοδιότητες που όριζε ο «Κλεισθένης».

Β. Καλεί ως ανώτατο όργανο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις των μελών του για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και το ΣΔΙΤ της διαχείρισης των απορριμμάτων τον Περιφερειάρχη και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να μην ληφθεί η απόφαση για το θέμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων από την Οικονομική Επιτροπή αλλά να παραπεμφθεί με απόφαση της τελευταίας το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, όπως έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 που ορίζει ότι: «Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».

Τονίζουμε επιπλέον ότι με δεδομένο ότι ήδη έχει ληφθεί αρνητική απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται ηθικά και πολιτικά η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για το συγκεκριμένο θέμα.

 

Ο Περιφερειάρχης κ.Νίκας

Ο Περιφερειάρχης κ. Νίκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφερόμενος στις μεταβολές που επέφεραν στον αυτοδιοικητικό νόμο “Κλεισθένης” οι τροπολογίες της Κυβέρνησης, δήλωσε ότι:

 «Ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή αρχή θα υπακούσουμε σε αυτά που επιτάσσει ο νόμος και το θέμα των απαλλοτριώσεων θα έλθει στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης».

Επίσης ο κ. Νίκας σε άλλη στιγμή της συνεδρίασης είπε:

 «Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για τις απαλλοτριώσεις. Κι αυτό γιατί πρέπει να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων»

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε -και στην οποία δεν πήραν μέρος οι σύμβουλοι της παράταξης της περιφερειακής αρχής- το σώμα τάχθηκε υπέρ της αρχικής πρόβλεψης του “Κλεισθένη”, που το όριζε αρμόδιο όργανο ως προς τις εγκρίσεις των απαλλοτριώσεων.

Με την ίδια απόφασή του, το σώμα εξέφρασε την αντίθεσή του στην τροπολογία της κυβέρνησης που δίνει στην Οικονομική Επιτροπή -και όχι πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο- τη δυνατότητα των σχετικών αποφάσεων.

-Σχετικά με αυτές τις διατάξεις μπορείτε επίσης να δείτε και  ΕΔΏ

Χ.Β.Μ.