Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μένει εκτός πρόσθετων ενισχύσεων των νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

56

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης, στην οποία αυξάνεται στα 156 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 141 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν αρχικά, η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης, από τα Περιφερειακά Προγράμματα.  

Ενισχύεται ο προϋπολογισμός της δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-20 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν περισσότερα, θετικά αξιολογημένα, επιχειρηματικά σχέδια που κατατέθηκαν πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής της συγκεκριμένης δράσης.

Η  χρηματοδότηση πλέον κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Δυτική Μακεδονία 1.000.000,00 €

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 25.000.000,00 €

Κεντρική Μακεδονία 20.000.000,00 €

Θεσσαλία 15.000.000,00 (επιπλέον 5.000.000,00€)

Δυτική Ελλάδα 16.600.000,00€ (επιπλέον 6.600.000,00€)

Πελοπόννησος 13.500.000,00 €

Βόρειο Αιγαίο 17.000.000,00 €

Κρήτη 11.000.000,00 €

Ιόνια Νησιά 10.000.000,00€ (επιπλέον 3.500.000,00€)

Αττική 15.000.000,00 €

Στερεά Ελλάδα 2.000.000,00€

Νότιο Αιγαίο 10.000.000,00€