Το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους Μυκηνών αποφασίζει για την ένταξη του Μουσικού Σχολείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020»

91

Με 19 θέματα στην Ημερήσια διάταξή του συγκαλείται, στις 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 2. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Π. Δούρος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κων/νος Μπέγκος (αριστερά) και ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος (δεξιά).

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 1. Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5047854 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020» – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.
 2. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου – 2ο έργο» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 3. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 4. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση προαύλειου χώρου δημοτικού σχολείου Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 5. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας 2017» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 6. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 7. Περί εγκρίσεως σκαπτικών εργασιών και εργασιών επέκτασης του υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης εκ μέρους της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επί ανώνυμης πλατείας στο Ο.Τ. Γ290 του σχεδίου πόλης Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 8. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για Βιοτεχνικό Κτίριο – Οινοποιείο κατόπιν αιτήσεως του Γαμβρουλά Εμμανουήλ, εντός οικισμού Ν. Ηραίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών και επί δημοτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:

  α) Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2018 – 2019,

  β) Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους – Μυκηνών,

  γ) Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017 και

  δ) Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Θέματα Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και πρασίνου:

 1. Περί επικαιροποιήσεως της υπ’ αριθ. 9/2010 αποφάσεως του πρώην Δήμου Νέας Κιου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής καθορισμού προσκυρωτέου τμήματος εμβαδού 250,79 μ2, το οποίο σύμφωνα με την οικ. 444/9-3-2010 απόφαση Νομάρχη προσκυρώνεται στους Παπαγεωργίου Νικόλαο, Τσιούνη Ηλέκτρα και Τσιούνη Γεώργιο – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
 2. Περί υλοτομίας: α)ενός (1) βραχυχίτωνα στον χώρο της πλατείας (Βασ. Γεωργίου Α΄), β)ενός (1) πεύκου έμπροσθεν από την είσοδο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κοινότητα Άργους, γ)ενός (1) ξερού ευκαλύπτου στην Κοινότητα Νέας Κιου, δ)πέντε (5) ξερών κυπαρισσιών στην Κοινότητα Μύλων και ε)τριών (3) ευκαλύπτων στην Κοινότητα Φιχτίου – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:

 1. Περί εγκρίσεως της 2ης Έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής εγγραφών – διαγραφών στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά. 16. Περί εγκρίσεως του υπ’ αριθ. πρωτ.: 956/7-10-2019 αιτήματος του ΔΙΕΚ Άργους για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Τρέχοντα Θέματα:

 1. Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 296/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
 2. Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή χορηγήσεως αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων (παρ. 2 άρθρο 3 Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
 3. Περί ορισμού επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ.) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και 20. Εκλογή Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.