Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο με 23 θέματα προς συζήτηση. Μεταξύ αυτών η χρηματοδότηση μελέτης για τον Άγιο Νικόλαο

53

Με βασικό θέμα την λήψη απόφασης για χρηματοδότηση της Μελέτης αποκατάστασης της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, συνεδριάζει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 το  Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα 23 θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια διάταξη.

Τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι:

1ο θέμα: Περί συζήτησης της αρ.πρ.17144/ 04-10-2019 αίτησης των Δημ. Συμβούλων εκ της αντιπολίτευσης.

2ο θέμα: Περί συζήτησης της αρ.πρ.17703/11-10-2019 αίτησης των Δημ. Συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας.

3ο θέμα: Περί έγκρισης συμμετοχής και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ναυπλιέων» και αποδοχής των όρων της Πρόσκλησης VIII του Υπουργείου Εσωτερικών.

4ο θέμα: Περί έγκρισης τροποποίησης και συμπλήρωσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ».

5ο θέμα: Περί λήψης απόφασης για συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιστημονικής Ομάδας Υποστήριξης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής Μονάδας στο Δήμο Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης της ΠΕ Αργολίδας».

6ο θέμα: Περί έγκρισης τροποποίησης προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος Ναυπλίου Δημ. Κωστούρος και ο Μητροπολίτης Αργολίδος κ.κ. Νεκτάριος στο εσωτερικό του προς συντήρηση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

7ο θέμα: Περί έγκρισης επιχορήγησης Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι. Ν Αγίου Νικολάου.

8ο θέμα: Περί έγκρισης της αρ. 319/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δ. Άργους- Μυκηνών περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημ. Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου».

9ο θέμα: Περί έγκρισης της αρ. 52/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΟΚΟΙΠΑΝ.

10ο θέμα: Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπής Παιδείας.

11ο θέμα: Περί ορισμού εκπροσώπου Δήμου Ναυπλιέων ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-20.

12ο θέμα: Περί αντικατάστασης μέλους σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών.

13o θέμα: Περί ορισμού μελών επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

14o θέμα: Περί ορισμού υπευθύνων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών του Δ.Ναυπλιέων.

15o θέμα: Περί ορισμού υπευθύνων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών Δημ. Επενδύσεων του Δήμου Ναυπλιέων στην Τράπεζα της Ελλάδας.

16o θέμα: Περί αντικατάστασης μελών σε επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών.

17o θέμα: Eπί αιτήσεως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με αντικείμενο την αναζήτηση δημοσίων οικημάτων για τη μεταστέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών, που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα.

18o θέμα: Περί λήψης απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στον κ. Μυλωνά Κωνσταντίνο του Αλεξάνδρου, εντός επιχείρησης ΚΥΕ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) που λειτουργεί στην ΤΚ Αγίας Τριάδας, ΔΕ Μιδέας.

19o θέμα: Περί ανάδειξης μέσω κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων.

20ο θέμα: Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού που διέρχεται πλησίον του Ι.Ν Αγίου Θεοδοσίου στην ΔΚ Αρίας.

21ο θέμα: Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2019.

22ο θέμα: Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Σύλλογο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ στο Βουλευτικό.

23ο θέμα: Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στον αιτούντα Διαλιάτση Λεωνίδα του Ευαγγέλου.