Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο Επιδαύρου και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει

161

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Επιδαύρου Φώτης Οψιμούλης, καλεί το Σώμα σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 8μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου θα συζητηθούν δύο σημαντικά θέματα. Τα προς συζήτηση θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα διότι είναι οικονομικού περιεχομένου και προέκυψαν σε ημέρα αργίας

Αναλυτικά τα θέματα:

  1. Ενημέρωση του Δ.Σ. για σοβαρό θέμα που προέκυψε στο ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Επιδαύρου»
  2. Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον Δήμο Επιδαύρου και στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει.