Οι προδομένοι αγώνες. Η Μεγάλη Ιδέα, σαν αυθόρμητο δημιούργημα του Λαού των Ελλήνων, δεν πέθανε

462

Με αφορμή τους επικείμενους εορτασμούς για τα διακόσια χρόνια από την έναρξη των αγώνων για την Εθνική Παλιγγενεσία, αναδημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο «ΟΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» του Ιδεολογικού Μανιφέστου του ΕΝΕΚ (Ενιαίο Εθνικιστικό Κίνημα).

Το ερέθισμα για την αναδημοσίευση μας το έδωσε η αντίστοιχη ανάρτηση στο facebook του  Σπύρος Παπαδόπουλος

… ” Ολόκληρη ή ιστορία τού Νέου Ελληνισμού είναι μιά συνεχής πάλη ανάμεσα στις γηρασμένες ξενόφερτες ιδεολογίες καί τήν προσπάθεια τών Ελλήνων νά ολοκληρώσουν τό δικό τους ιστορικό πρόσωπο. Όλες οί μετέπειτα καταστροφές είναι συνυφασμένες μ’αυτήν ακριβώς την πάλη.
Άν ή ιδεολογία αποτελεί τό συλλογικό σχέδιο πάνω στό οποίο πραγματώνεται ό στρατηγικός σκοπός ενός φυσικοιστορικού συλλογικού όντος, ενός έθνους, τότε ό Λαός τών Ελλήνων δέν μπόρεσε ποτέ νά ξεκαθαρίσει αυτόν τόν πρωταρχικό στρατηγικό σκοπό. ..
…Όλες οί εθνικές καταστροφές, όλες οί τραγωδίες πού ακολούθησαν τήν Μεγάλη Εθνεγερσία τού 1821 έχουν τήν ρίζα τους στήν βασική αντίθεση ανάμεσά στην ασαφή εθνική στρατηγική, πού διαμορφώνει αυθόρμητα ό Λαός μέ τήν Μεγάλη Ιδέα, καί στήν συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική , πού διαμορφώνει ό Ευρωπαϊκός λιμπεριαλισμός μέσα από τά ξενοδημιουργημένα ” Ελληνικά ” κόμματα…
… Η ιδεολογική κρίση τού Έθνους στίς μέρες μας δέν είναι παρά ή ανώτερη έκφραση ολόκληρης αυτής τής πορείας μετά τό μεγάλο μάθημα τής Τουρκοκρατίας.
Όμως ή Μεγάλη Ιδέα σάν αυθόρμητο δημιούργημα τού Λαού τών Ελλήνων στήν ιστορική του πορεία δέν πέθανε. Αναζητεί μονάχα τό θεωρητικό καί πολιτικό πλαίσιο τής αληθινής αναπτύξεως καί ολοκληρώσεώς του.
Διαπιστώνεται σέ κάθε ιδιαίτερη κοινωνική καί πολιτική κίνηση, σέ κάθε εκρηκτικό σπασμό τού Λαού τών Ελλήνων.
Σάν φλόγα σιγοκαίει κάτω από τίς στάχτες εκείνων πού έδωσαν τήν ζωή τους μέ τό δράμα της.
Περιμένει τόν άνεμο πού θά κάνει τήν φλόγα πυρκαγιά. Οί αντίπαλοί της άς τρέμουν τήν ώρα εκείνη “.

(Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν περισσότερα στο βιβλίο, με τίτλο “Τιμή μας ή πίστις στό Έθνος”, από τις Εκδόσεις “ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ” σε επιμέλεια του Γιάννη Σχοινά).