Καταργήθηκε το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο, στο Άργος, με σύμφωνη γνώμη Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου

286

Δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», στις 10 Σεπτεμβρίου, η απόφαση για την παύση λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου στο Άργος. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών, μετά από εισήγηση του αρμόδιου αντιδήμαρχου Δημήτρη Κρίγγου και σύμφωνη γνώμη του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Βασικό σκεπτικό της απόφασης είναι το γεγονός ότι πλέον όλοι, «ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης». Άρα είναι πλεονασμός η λειτουργία της δημοτικής δομής που δημιουργήθηκε τα χρόνια όπου η προσφυγή σε ιατρικές υπηρεσίες απαιτούσε καταβολή εισιτηρίου, και συμμετοχή στο κόστος των φαρμάκων ή των εξετάσεων.

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΓΚΗ

Η νοσηλευτική περίθαλψη θα παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α’254),των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν.2716/1999 (Α’96),των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από Υπ. Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

Η φαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα Υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΕΟΠΥΥ και ήδη ετοιμάζεται η διανομή τους μέσω εξουσιοδοτημένων φαρμακείων της γειτονιάς.

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια της δημοτικής δομής

Η Ίδρυση του Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Καμπόσου, είχε ως στόχο την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης στους ανασφάλιστους και σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας με την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς των Ιατρών, των Φαρμακοποιών και λοιπών φορέων της πόλης, όπως είχε τονίσει ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος κατά την τελετή των εγκαινίων (Μάρτιος 2014), καλώντας τους πολίτες να προσφέρουν ότι ιατροφαρμακευτικό υλικό έχουν και δεν το χρειάζονται.

Αποστολή του κοινωνικού ιατρείου ήταν να συνδράμει τους δημότες που αδυνατούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φάρμακα, με την δωρεάν παροχή, σε άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι ανασφάλιστα