Πόσιμο νερό αρίστης ποιότητας στο Δήμο Ναυπλιέων, με εξαίρεση την Πουλακίδα το Μάνεση και την Μιδέα

193

Το νερό που διατίθεται προς κατανάλωση στους δημότες του Δήμου Ναυπλιέων, από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Ναυπλίου (ΔΕΥΑΝ), είναι αρίστης ποιότητας και απολύτως ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ΔΕΥΑΝ, η οποία διαθέτει δικό της Χημικό και Μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχει καθημερινά την ποιότητα του νερού σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως προς το μικροβιολογικό του φορτίο και την παρουσία χημικών ενώσεων (ακόμα και η ύπαρξη ραδιενέργειας ερευνάται).

Οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό γίνονται στις πηγές και τις γεωτρήσεις, στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης και στη βρύση των καταναλωτών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε τακτά διαστήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα ιδρύματα, και άλλα περιφερειακά σημεία της πόλης και των δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ τονίζει ότι «Το νερό του Ναυπλίου είναι ασφαλές και εντός των ορίων που ορίζει η σχετική νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης».

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΝ έχει την δυνατότητα, μετά από υλοποίηση σειράς έργων, εφόσον εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, να αντικαταστήσει τις πηγές τροφοδοσίας νερού ή να κάνει κάποιου άλλου είδους επεξεργασία αναλόγως με τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο ποιότητας της ΔΕΥΑΝ, «η διαφορά στην γεύση που υπάρχει στο πόσιμο νερό του δικτύου, σε σχέση με τα εμφιαλωμένα νερά του εμπορίου ή των πηγών οφείλεται, πέρα από την προσωπική προτίμηση, στο γεγονός ότι το νερό που καταλήγει στις βρύσες των καταναλωτών, υπόκεινται σε επεξεργασία – απολύμανση, ώστε να παρέχεται η μεγίστη ασφάλεια».

Η ποιότητα του πόσιμου νερού διασφαλίζεται και από εξειδικευμένο ιδιωτικό εργαστήριο (πιστοποιημένο) για μεγαλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας της δημόσιας υγείας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκτυο τροφοδότησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του πόσιμου νερού, ενώ ιδιαίτερο ρόλο παίζει η κατάσταση που βρίσκεται το εσωτερικό δίκτυο των ιδιοκτησιών των πολιτών.

Αποτελεί φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής, την οποία υπηρετεί η διοίκηση της ΔΕΥΑΝ ότι «το νερό είναι αποκλειστικά δημόσιο αγαθό, γι’ αυτό και εφαρμόζεται ένα κοινωνικό τιμολόγιο με σημαντικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες Δημοτών μας, οι οποίες έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την οικονομική κρίση».

Η ΔΕΥΑΝ που, αυτό το διάστημα, εκτελεί ένα εκτεταμένο τεχνικό πρόγραμμα αντικατάστασης και επέκτασης  δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, σε όλους τους οικισμούς του Καλλικρατικού Δήμου βεβαιώνει τους Δημότες ότι πίνουν ασφαλές νερό και θυμίζει ότι «τα αποτελέσματα όλων των σχετικών αναλύσεων και ελέγχων, αναρτώνται στο διαδίκτυο δίνοντας στον καταναλωτή την δυνατότητα να γνωρίζει την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιεί».

Η χρηματοδότηση της καθημερινής λειτουργίας και της ανάπτυξης της ΔΕΥΑΝ γίνεται με τις εισπράξεις από τους λογαριασμούς των Δημοτών. Ως εκ τούτου, η ομαλή πορεία των έργων και της επιχείρησης εξαρτάται, εν πολλοίς, από την εξόφληση των λογαριασμών.

Αυτή την περίοδο, και για μία μικρή χρονική περίοδο, εκτός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία βρίσκεται μόνο το διατιθέμενο νερό στις ΤΚ Πουλακίδας και Μάνεση της ΔΕ Μιδέας. Σε όλες τις άλλες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ναυπλιέων, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του Ναυπλίου, το διατιθέμενο νερό καλύπτει τις προδιαγραφές του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.