Ποιοι ορίσθηκαν ως αντιπεριφερειάρχες και ποιος ως αντικαταστάτης του Περιφερειάρχη Παν. Νίκα. Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

87

Με συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε προς τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο νέος Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, ανακοίνωσε τους 5 χωρικούς αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και τον αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματος.

Ο νέος Περιφερειάρχης έπλεξε το εγκώμιο των επιλεγέντων αντιπεριφερειαρχών και τόνισε για μία ακόμη φορά πως, η συνεργασία της Περιφέρειας με τους Δημάρχους και τους Βουλευτές της Πελοποννήσου θα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της διοίκησής του. Υπενθύμισε ακόμη πως η Περιφέρεια θα ασχοληθεί κατά προτεραιότητα με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως είχε δεσμευτεί προεκλογικά και επανέλαβε την πρόθεσή του για ειλικρινή συνεργασία με όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους πλην ορισμένων που τους διακρίνει η έλλειψη πολιτικού ήθους.

Ως χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, με διάρκεια θητείας «τουλάχιστον ένα έτος», όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Νίκας (εις εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας), ορίσθηκαν οι:

ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Ιωάννης Μαλτέζος
(Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω)

ΑΡΚΑΔΙΑ
Χρήστος Λαμπρόπουλος
(Πολιτικός Μηχανικός)

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Αναστάσιος Γκιολής
(Ιατρός)

ΛΑΚΩΝΙΑ
Θεόδωρος Βερούτης
(Πολιτικός Μηχανικός)

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ευστάθιος Αναστασόπουλος
(Χημικός)

Ως αναπληρωτής του Περιφερειάρχου Παναγιώτη Νίκα, σε περίπτωση κωλύματός του, ορίσθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος.

Οι, πέραν του νόμου, πρόσθετες αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών με παράλληλη εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής θα ανακοινωθούν από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την επομένη εβδομάδα.

Ο Περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες και οι ορκισθέντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα αναλάβουν την διοίκηση της Περιφέρειας από την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019.