Πρέπει να ταυτίζονται Δημοκρατία με Κοινοβουλευτισμό;

260
Elena Namini

«…Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Αρχή της Μεταπολίτευσης. Τι μας κληροδότησε αλήθεια και σε ποιο βαθμό επήλθε αποκατάσταση; Γέννησε φωτισμένους ηγέτες με πατριωτική ενσυναίσθηση; Έναν ελεύθερο και ευτυχισμένο λαό; Μας πρόσφερε εμπειρία και ενδυνάμωση της κριτικής μας; Επιμονή και πείσμα ίσως; Ανοιχτούς ορίζοντες δημιουργίας; Θεσμούς και αρχές; Μας έκανε καλύτερους;

Η σκέψη ότι βρισκόμαστε ακόμη σε αναζήτηση είναι βασανιστική. Η προσδοκία ότι δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε, είναι ελπιδοφόρα. Οι μεταπτώσεις μας κατά την διάρκεια της Μεταπολίτευσης δηλωτικές ανωριμότητας και στόχου…»

Elena Namini