Ο κόσμος αλλάζει και τον αλλάζουμε ΕΜΕΙΣ!

414

Είσαστε ο βούρκος με τα βατράχια. Είμαστε το καθαρό νερό της πηγής!

Είσαστε το σκοτάδι και ο ζόφος. Είμαστε το φως και η αλήθεια!

Είσαστε προσκυνημένοι και συμβιβασμένοι. Είμαστε ελεύθεροι και ασυμβίβαστοι.

Είσαστε οι επιστάτες των αφεντικών. Είμαστε οι γκρεμιστές του καθεστώτος.

Είσαστε οι εξουσιαστές του σήμερα. Είμαστε το αύριο που πλησιάζει.

Ο κόσμος αλλάζει και τον αλλάζουμε ΕΜΕΙΣ!

Νικηφόρος Λυκίδης